Return to Article Details ประสบการณ์อาการและการจัดการอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยวัณโรคปอด Download Download PDF