[1]
กุลทะเลอ. และ ธีรานุตรอ. 2019. ประสบการณ์อาการและการจัดการอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยวัณโรคปอด. 1, 2 (ก.พ. 2019), 14-26.