[1]
ไวยชีตาส. และ แจ้งเจนเวทย์จ. 2019. การดูแลเด็กในหอผู้ป่วยเด็กวิกฤติ:รูปแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลาง. 1, 2 (มี.ค. 2019), 125-138.