กุลทะเลอ.; ธีรานุตรอ. ประสบการณ์อาการและการจัดการอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยวัณโรคปอด. v. 1, n. 2, p. 14-26, 28 fev. 2019.