[1]
กุลทะเลอ. และ ธีรานุตรอ., ประสบการณ์อาการและการจัดการอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยวัณโรคปอด, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 14-26, ก.พ. 2019.